Bích neo tàu biển

Liên hệ

Nhà máy sản xuất đệm chống va tàu, Bích neo tàu theo tiêu chuẩn hàng hải quốc tế.

Tư vấn, cung cấp và lắp đặt Bích neo tàu  theo yêu cầu.

Sản phẩm sản xuất theo chất lượng ISO, Đạt tiêu chuẩn hàng hải PIANC, BV ….

Sản phẩm được test tại TT3 – Việt Nam, SGS – Quốc Tế và các đơn vị khác theo yêu cầu.

Mã sản phẩm : BL– NT

Danh mục:
0876242242