Đệm chống va tàu Cell, Cell Fender

Liên hệ

Đệm chống va tàu Cell Fender là loại đệm thông dụng trong các cảng có tàu lớn ra vào thường xuyên.

Danh mục:
0972491224