Đệm chống va tàu chữ D, D Fenders

Liên hệ

Nhà máy sản xuất đệm chống chử D đạt tiêu chuẩn hàng hải quốc tế. Sản xuất, cung cấp và lắp đặt đệm chử D theo yêu cầu. Sản phẩm sản xuất đạt chất lượng ISO, Đạt tiêu chuẩn hàng hải PIANC, BV …. Sản phẩm bảo hành 5 năm với vòng đời trên 20 năm. Sản phẩm được test tại TT3 – Việt Nam, SGS – Quốc Tế và các đơn vị khác theo yêu cầu. Mã sản phẩm : NT-DF

LIÊN HỆ

Danh mục:
0876242242